Om oss på ADECT

Vi skapar värde och gör skillnad

Tillsammans med våra kunder inspirerar och bidrar vi till hållbara och smartare samhällen.

Privat och offentlig verksamhet

Vi har lång yrkeserfarenhet

ADECT med huvudkontor i Stockholm, grundades 2019, och verkar i hela Sverige och följer även med kunderna i deras internationella verksamhet. Verksamheten har sin grund i ett antal partners med lång yrkeserfarenhet från ledande befattningar i privat och offentlig verksamhet.

Styrning, ledning och organisation

Historian bakom Adect

Vår bas är att bidra med ledning och styrning och på så sätt får vi organisationer att bli effektivare och leverera med bättre kvalitet. 

Namnet Adect speglar det arbete vi gör och kommer ifrån det latinska språket i en kombination av två uttryck. AD står för addera som betyder att bidra med. ECT kommer ifrån flektera vilket betyder styrning, ledning och organisation

Merparten av våra konsulter har en lång historik tillsammans från tidigare konstellationer där vi arbetat tillsammans. Samtliga delägarna kommer sedan tidigare ifrån samma bolag och grundade tillsammans Adect år 2019. Sedan dess har resan fortsatt i en fantastisk riktning i samverkan med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och att vi på Adect fortsätter att bli fler. 

Kundens förutsättningar

Vi erhåller alltid bästa resultatet

ADECT vill alltid genomföra uppdragen i nära samverkan med kunderna och med rätt blandning av kompetenser för att erhålla bästa resultat. Vi förlitar oss främst på våra konsulters långa praktiska och operativa erfarenhet för att genomföra våra uppdrag. Vi väljer väl etablerade metoder utefter behov och utgår framförallt från kundens faktiska förutsättningar för att tillsammans med kundens organisation etablera anpassade lösningar för de aktuella frågeställningarna.

Våra branscher

Energi och miljö

Industri

Startup/Scaleup

IT & Telekom

Kollektivtrafik

Offentlig sektor

Finansiering

Private equity

Digitalisering