Våra tjänster

Komplex upphandling

Effektiv och korrekt.

ADECT AB

Mer om tjänsten

Upphandling och relaterade uppdrag såsom förstudier och kvalitetsgranskning av underlag samt avtalsuppföljning och analys. Vi säkerställer också fortlöpande kvalitet genom avtalsförvaltning och avtalsrevision ur ett verksamhetsperspektiv.