Våra tjänster

Affärsutveckling

Värdeskapande förändring.

ADECT AB

Mer om tjänsten

Med operativ utgångspunkt bygger vi företag långsiktigt och jobbar i hela värdekedjan från strategi, marknadsexpansion och affärsmodeller till kapitalanskaffning och försäljning av företag.