Våra tjänster

Verksamhetsutveckling

Lönsam företagsutveckling.

ADECT AB

Mer om tjänsten

Förbättrad ledning och styrning, utveckling av metoder och processer, samverkan inom och mellan organisationer samt framtagande av beslutsunderlag och beslutsstöd till ledning och styrelse.