Vårt team

Vi är hängivna att hjälpa dig

Vårt team har expertis inom komplex process- och projektledning, strategisk upphandling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, samt ledning och styrning.

Internationella marknader

Våra konsulter

Utöver en bred erfarenhet från svenska organisationer har vi över 30 års erfarenhet av internationellt arbete främst på den europeiska, amerikanska och asiatiska marknaden.

Vi skapar värde och gör skillnad genom snabb och nära dialog med kunden. Vi vill inspirera och älskar att bli inspirerade!

Niklas Cassel

Senior Consultant

Mer än 30 års erfarenhet som chef, ledare och entreprenör med fokus på företagsutveckling och internationell affärsutveckling.

Akademisk bakgrund som civilingenjör inom Industriell Ekonomi.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-267 1220

Email: niklas.cassel@adect.se

Linda Karlsson Engdahl

Senior Consultant

15 års erfarenhet av projektledning inom privat och offentlig sektor, framför allt med fokus på inköpsutveckling, Category Management, analys och upphandling.

Akademisk bakgrund som civilekonom med inriktning redovisning och finansiering.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-915 46 62

Email: linda.karlsson.engdahl@adect.se

 

Victor Krüeger

Consultant

3 års erfarenhet som aktie- och investeringsanalytiker.

Akademisk bakgrund med en kandidat inom internationell finansiering och kinesiska. 

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-394 09 17

Email: victor.krueger@adect.se

 

Stefan Jakélius

Partner, Senior Consultant

Närmare 30 års erfarenhet som chef och ledare med fokus på internationell affärs- och företagsutveckling, förändringsledning samt M&A.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör, Executive MBA samt Journalistik, media och kommunikation.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-357 21 20

Email: stefan.jakelius@adect.se

 

Karin Öberg Johnson

Senior Consultant

30 års erfarenhet som chef och projektledare med fokus på verksamhetsutveckling, upphandling och avtalsförvaltning. 

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnad.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 073-093 30 57

Email: karin.obergjohnson@adect.se

Jonas Lindblom

Senior Consultant

Närmare 10 års erfarenhet från affärs- och företagsutveckling, upphandling samt företagande och projektledning. 

Akademisk bakgrund med en Kandidat inom Ekonomi samt certifierad inom elhandel.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-392 03 13

Email: jonas.lindblom@adect.se

Per Malmrud

Senior Consultant

30 års erfarenhet som chef och projektledare med fokus på verksamhetsutveckling, digitalisering, affärs- och produktledning.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 073-932 14 30

Email: per.malmrud@adect.se

 

Malin Pettersson

Office Manager, Consultant

Malin sköter våra praktiska frågor och håller ordning på oss konsulter.

7 års erfarenhet som redovisningsekonom/
ekonomiansvarig samt system- och projektadministration.

Akademisk bakgrund med en kandidat inom företagsekonomi.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-292 07 04

Email: malin.pettersson@adect.se

Richard Rebhan

Partner, Senior Consultant

Närmare 30 års erfarenhet som chef och ledare med fokus på forskning, utveckling och infrastrukturförvaltning av nationella tele-/datakomnät samt strategimetoder och strategisk upphandling inom offentlig sektor.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom elektroteknik och en företagsspecifik MBA.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-215 16 47

Email: richard.rebhan@adect.se

Emma Moberg

Senior Consultant

Närmare 10 års erfarenhet som projektledare inom energi, miljö och teknik med fokus på verksamhetsutveckling, hållbarhetsstyrning och rådgivning.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom energisystem.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 072-985 02 59

Email: emma.moberg@adect.se

Elof Winroth

Senior Consultant

Närmare 10 års erfarenhet som projektledare och analytiker inom privat och offentlig sektor med fokus på innovation, marknad, analys och utredning.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom Industriell ekonomi.

André Åslundh

Partner, Senior Consultant

25 års erfarenhet som internationell och svensk affärsanalytiker och upphandlingsspecialist med spetskompetens inom affärsmodeller, finansiell analys, och kalkyl relaterad till försäljning och upphandling av komplexa tekniska system och tjänster.

Akademisk bakgrund som Civilingenjör inom Teknisk fysik.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 072-907 39 70

Email: andre.aslundh@adect.se

Per Lundblad

Senior Consultant

Närmare 30 års erfarenhet av den internationella marknaden inom IT, försäljning och logistik.

Akademisk bakgrund med kandidat inom data och systemvetenskap.

Kontaktuppgifter

Email: per.lundblad@adect.se

Heleen Hansson Rending

Consultant

Närmare 10 års erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare med bakgrund inom detaljhandel, transport och infrastruktur.

Akademisk bakgrund med en kandidat inom företagsekonomi.

Kontaktuppgifter

Email: heleen.hanssonrending@adect.se

Anders Näslund

Senior Consultant

Närmare 40 års erfarenhet inom affärsutveckling och förändringsledning med bakgrund inom Energi och IT.

Akademisk bakgrund med en master inom företagsekonomi.

Kontaktuppgifter

Email: anders.naslund@adect.se

Andreas Stubelius

Senior Consultant

20 års erfarenhet från energisektorn varav 15 inom affärsutveckling, företagsutveckling och strategiutveckling inom områdena innovation och finansiering.

Akademisk bakgrund som energimarknadsingenjör med inriktning industriell ekonomi.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 073-985 41 64

Email: andreas.stubelius@adect.se